Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Op het gebied van hypotheken gaat veel veranderen

Hogere hypotheekgarantie mogelijk

In bepaalde situaties kunt u een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten. Deze garantie is belangrijk indien u te maken krijgt met echtscheiding of werkloosheid, waardoor u tijdelijk of definitief niet meer de hypotheeklasten kunt dragen. In 2018 kunt u deze garantie aanschaffen voor de aankoop van een woning tot € 265.000,-. In 2017 ligt deze grens op € 245.000,-

Tweede inkomen telt voor 70% mee

Jaarlijks geeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Nibud, adviezen aan geldverstrekkers en overheid over de criteria die kunnen worden gehanteerd bij het bepalen van het maximale bedrag dat mensen kunnen lenen. Deze adviezen worden meestal overgenomen. Voor 2017 adviseerde het Nibud om bij het bepalen van de maximale financiering bij tweeverdieners het tweede inkomen voor 60% mee te tellen. Voor 2018 adviseert Nibud dit percentage te stellen op 70%. Hiervoor wordt het voor tweeverdieners net iets gemakkelijker om een woning te financieren.

Maximaal 100% van de waarde

In 2018 mag de maximale financiering van de woning 100% van de waarde van de woning zijn. Bij een aankoop van een woning krijgt u naast de aankoopprijs te maken met andere kosten. Denk aan de kosten van verhuizen, de inrichting, de notaris, makelaar, het advies en de bemiddeling van de hypotheek, etc. Deze kosten boven de waarde van de woning kunnen niet meer via een hypotheek worden geleend.

Geldverstrekkers kunnen de waarde van de woning op verschillende manieren vaststellen.

Gebruikelijk is dit een van de volgende manieren:

  • De koopprijs van de woning;
  • De koop-/aanneemsom, eventueel vermeerderd met grondprijs, bouwkosten, meerwerk, bouwrente en aansluiten nutsvoorzieningen;
  • De getaxeerde waarde, eventueel na verbouw.

Afvlakking aftrek hypotheekrenteaftrek

In de hoge inkomensschijf wordt het maximale percentage waarbij de hypotheekrente aftrekbaar is, stapsgewijs verder en in een versneld tempo verlaagd.

Vanaf 2020 bedraagt de afbouw 3% per jaar, zodat in 2023 het maximale percentage nog 36,93% bedraagt, gelijk aan het percentage in de lage inkomensschijf. In de komende jaren kan dit betekenen dat uw netto woonlasten hoger worden. Wij kunnen u laten zien wat het effect op uw situatie op langere termijn is.

Naast deze zijn er nog andere veranderingen die mogelijk voor u relevant zijn, indien u overweegt een woning te kopen. Ons advies is om in een zo vroeg mogelijk stadium met ons te overleggen. Wij kunnen u dan een goede indicatie geven of en zo ja voor welk bedrag een hypotheek in uw situatie haalbaar is. Hierdoor kunt u gericht zoeken naar een voor u passende woning. Meer weten? Neem gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Like ons op Facebook.

Facebook icon Like ons op Facebook