Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Als groep op vakantie? Extra aandacht voor de annuleringsverzekering!

Stel u bent 40 jaar getrouwd! U besluit samen met uw kinderen en aanhang een week op vakantie te gaan. Iedereen heeft er zin in. Maar dan…

De annuleringsverzekering

Wanneer u een vakantiereis boekt, kunnen de kosten hiervan aanzienlijk zijn. Na de boeking kunnen er omstandigheden ontstaan waardoor u verhinderd bent om op het afgesproken moment op reis te gaan. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geworden of omdat de dag voor uw vertrek uw partner heeft aangegeven te willen scheiden. De reisorganisatie zal de door u betaalde reissom niet teruggeven. U heeft dan de nodige zorgen aan uw hoofd, geen vakantie en een aanzienlijk financiële schade.

Die financiële schade kunt u voorkomen door tijdig een annuleringsverzekering af te sluiten. Tijdig is op een moment waarop nog niet te voorzien was, dat u niet kon deelnemen aan de reis.

Groepsreis

Regelmatig maken wij mee dat relaties van ons als groep op reis gaan. Bijvoorbeeld de ouders die 40 jaar getrouwd zijn en hun kinderen “en aanhang” een mooie buitenlandse reis aanbieden. Voor die situaties is het belangrijk goed na te denken over de annuleringsverzekering.

Neem nu het voorbeeld van de reis die wordt aangeboden aan de kinderen “met aanhang”. Kort voor de reis komt een van de ouders van de partner van de zoon bij een verkeersongeval te overlijden. Uw schoondochter en ook de rest van het gezelschap heeft even geen zin meer in de reis. Bij een normale annuleringsverzekering zal de schoondochter een vergoeding krijgen voor het niet kunnen deelnemen aan de reis. De andere reisgenoten die geen familie zijn van de overledene kunnen in een dergelijk geval geen beroep doen op de annuleringsverzekering.

Groepsannuleringsverzekering

Via een speciale groepsannuleringsverzekering kan dit voorkomen worden. Indien de hele groep besluit om niet op reis te gaan is vergoeding mogelijk indien bijvoorbeeld:

  • Een van de deelnemers van de groep komt te overlijden of door ernstige ziekte de reis niet kan meemaken;
  • Eén niet meereizende persoon overlijdt die wel apart op de verzekering wordt vermeld.
  • De locatie door een van buiten komend onheil (bijvoorbeeld aardbeving) niet beschikbaar is.

Ons advies: gaat u als groep op reis, neem dan contact met ons op over een groepsannulereringsverzekering! Wij zullen u dan een passend advies geven.

Facebook icon Like ons op Facebook