Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Advies: Denk na over de aflossing van uw aflossingsvrije hypotheek

Woningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek hebben lage woonlasten. Heel aantrekkelijk. Maar geldt dit ook voor de langer(e) termijn?

Nadenken over de wijze waarop een aflossingsvrije hypotheek wordt afgelost? Dat klinkt raar. Toch is het belangrijk om dit te doen, wanneer u een aflossingsvrije hypotheek bezit. In dit artikel leggen we dit graag uit.

Ongelukkige term

De term “aflossingsvrije hypotheek” is ongelukkig. Hij suggereert dat deze lening niet hoeft te worden afgelost. Dat is onjuist. De lening moet op het eind van de looptijd wel degelijk worden afgelost. Met de term “aflosvrij” wordt slechts aangegeven dat gedurende de looptijd van de hypotheek niets hoeft te worden afgelost. Gedurende de looptijd van de lening wordt dus alleen de rente over de hypotheekschuld betaald.

Op dit moment staat er nog voor circa 340 miljard euro aan aflossingsvrije hypotheken uit. Zorgelijk is het dat bij ruim 500.000 huishoudens een hypotheekschuld van gemiddeld € 150.000 niet kan worden terugbetaald uit reguliere aflossing of uit opgebouwd financieel vermogen dat is gekoppeld aan de hypotheek.

Niet te lichtvaardig denken over oplossing

Op het eind van de looptijd moet de lening worden terugbetaald. Het beleid hierbij verschilt per geldverstrekker. De ene geldverstrekker is bereid een nieuwe lening aan te gaan. De andere geldverstrekker staat echter op volledige terugbetaling op het moment dat de leningsperiode is verstreken.

Wanneer bijvoorbeeld als gevolg van pensioen het inkomen is gedaald, dan is het nog maar de vraag of er een geldverstrekker te vinden is die een nieuwe geldlening wil verstrekken. Als dat niet het geval is, kan de lening eigenlijk alleen maar afgelost worden door de woning te verkopen en de verkoopopbrengst worden gebruikt om de schuld af te betalen. Zoals elders in deze nieuwsbrief is te lezen, kan in de loop der tijd de waarde van een woning sterk verschillen. Wordt verkocht op het moment dat de prijzen van woningen heel laag zijn, dan kan dat tot gevolg hebben dat de opbrengst onvoldoende is om de volledige hypotheekschuld af te lossen.

Maar, zelfs wanneer de opbrengst wél voldoende is, zal dit toch geen oplossing zijn. Want de woning zal leeg moeten worden opgeleverd. Dit betekent dat de oude bewoners óf een andere woning moeten kopen, dan wel een woning moeten huren. In bovenstaand voorbeeld gaat het echter om bewoners die als gevolg van pensioen een lager inkomen hebben en daarom niet in aanmerking komen voor een nieuwe hypotheek. Zonder eigen vermogen zal dan ook geen andere woning kunnen worden gekocht.

Maar ook het huren van een woning is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn weinig huurwoningen. Daar waar deze huurwoningen wel beschikbaar zijn, is de huurprijs vaak erg hoog. Voor iemand met een klein pensioen vaak te hoog.

Ons advies: laat ons u adviseren

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Dan is ons advies om een afspraak met ons te maken. Wij kijken dan samen met u wat de schuld op de einddatum is. Ook kijken we naar de maatregelen die eventueel al genomen zijn om deze schuld op dat moment te kunnen aflossen.

Spaart of belegt u om deze aflossing te kunnen financieren, dan is het vooral erg belangrijk om te controleren of het vermogen in de jaren tot het moment van aflossing zo hard groeit, dat inderdaad op het einde van de looptijd van de lening de schuld volledig kan worden afgelost.

Zien we nu al dat er op het eind van de looptijd van uw hypotheek toch een restschuld overblijft waarvan nu niet bekend is hoe u die te zijner tijd gaat betalen, dan kunnen we samen met u bespreken welke maatregelen u in de komende tijd kunt treffen om deze restschuld toch zo klein mogelijk te maken. Ons advies: sluit niet uw ogen voor het feit dat de hypotheeklening toch ooit moet worden afgelost. Hoe eerder u dit met ons bespreekt, hoe meer oplossingen wij kunnen voorleggen om aflossing toch mogelijk te maken.

Like ons op Facebook

Facebook icon Like ons op Facebook