Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Levensverwachting opnieuw gestegen

Door betere voeding en de ontwikkeling van de medische wetenschap blijft de levensverwachting in Nederland stijgen. In dit artikel staan we stil bij enkele gevolgen van deze ontwikkeling.

Sinds 1956 is de levensverwachting van 65-jarigen met maar liefst vijf jaar gestegen. Ook voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een verdere stijging van de gemiddelde levensverwachting. Op grond van de meest recente cijfers verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de gemiddelde, resterende levensduur op 65-jarige leeftijd in 2023 zal zijn toegenomen tot 20,5 jaar.

Gevolgen voor de AOW

Sinds 2013 wordt de ingangsdatum van de AOW gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Stijgt de levensverwachting, dan vindt de ingangsdatum van de AOW op een later moment plaats. De nieuwe ingangsdatum wordt telkens vijf jaar van te voren vastgesteld. Dit biedt mensen de gelegenheid om zelf aanvullende maatregelen te nemen indien ze toch eerder willen stoppen met werken en dus financieel een periode moeten overbruggen waarin geen salaris meer wordt ontvangen en ook nog geen AOW-uitkering.

In 2023 is de ingangsdatum van de AOW 67 jaar en drie maanden.

Langer zelfstandig blijven wonen

Het beleid van de overheid is erop gericht om senioren zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Veel senioren die relatief nog gezond zijn hebben deze wens ook. Wel zullen deze senioren vaak hun woning willen aanpassen. Bijvoorbeeld door het weghalen van drempels, aanbrengen van een traplift en preventie- en beveiligingsmaatregelen. Voor senioren met een eigen woning die hun woning op deze wijze willen aanpassen, zijn speciaal daarvoor ontwikkelde leningen beschikbaar.

Inkomsten en uitgaven worden anders

De overgang van het verrichten van betaalde arbeid naar de levensfase van pensioen zal in veel gevallen ook leiden tot andere inkomsten en uitgaven. Bij de inkomsten valt het salaris weg. Steeds vaker is echter te zien dat senioren na de ingangsdatum van hun pensioen toch in beperkte mate actief blijven. Bijvoorbeeld om op kinderen of huisdieren te passen, klusjes rond de woning te doen of als freelancer een aantal uren per week te werken in het vakgebied waarin men heeft gewerkt.

Toch zal in de meeste gevallen het inkomen na pensionering minder zijn, dan men tijdens het arbeidzame leven gewend was.

Ook de kosten veranderen. Het is zeker geen vanzelfsprekende zaak dat deze kosten lager worden. Veel vitale senioren gaan kort na hun pensioen juist vaak reizen en andere leuke dingen doen. Ook moet ermee rekening worden gehouden dat vanaf 2031 de hypotheekaftrek eindigt voor mensen die op dat moment al 30 jaar hypotheekrenteaftrek hebben genoten. Indien er op dat moment nog hypotheeklasten zijn, leidt deze beëindiging tot netto hoger woonlasten.

Ons advies: Vorm een beeld van uw financiële situatie na pensioen

Als financieel adviseur praten wij dagelijks met onze relaties over hun financiële situatie na pensionering. Ons valt op dat velen een (te) rooskleurig beeld hiervan hebben. Enerzijds heeft men vaak te hoge verwachtingen van de hoogte van de pensioenuitkering die men zal ontvangen. Anderzijds realiseert men zich niet de relatief lange termijn die er na ingang van de pensioendatum resteert zonder dat er inkomsten zijn uit betaalde arbeid.

Het is verstandig om u tijdig te verdiepen in de financiële situatie na ingangsdatum van uw pensioen. Dit stelt u namelijk het best in staat om maatregelen te nemen en uw financiële situatie in te richten zoals u dat graag ziet. Voor de ene relatie kan het een goed advies zijn om een gedeelte van de hypotheek versneld af te lossen. Voor de andere relatie kan het aantrekkelijk zijn om energiebesparende maatregelen rondom de eigen woning aan te brengen.

Het is ons vak om na te denken over de financiële toekomst van onze relaties. Wilt u dat wij samen met u inzichtelijk maken wat op basis van de huidige situatie uw inkomen na pensioendatum zal zijn, dan doen wij dat uiteraard graag. Neemt u hiervoor gerust contact met ons kantoor op.

Volg ons ook op Facebook.

Facebook icon Like ons op Facebook