Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Goed om te weten…

Overlijdensrisicoverzekering: Geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt!

De meeste huishoudens in Nederland beschikken over een overlijdensrisicoverzekering. In de eenvoudigste vorm keert deze verzekering een bepaald kapitaal uit indien een van de verzekerden voor een bepaalde datum overlijdt. Dat kapitaal kan dan door de nabestaanden worden gebruikt om bijvoorbeeld de lasten van de hypotheek te kunnen blijven betalen, om de studie van de kinderen te bekostigen of om een bepaalde levensstandaard te kunnen handhaven.

Hoogte van de premie

De premie die verzekeraars rekenen voor een overlijdensrisicoverzekeringen hangt van verschillende factoren af. Onder meer van de leeftijd van de verzekerde. Hou ouder iemand is, hoe groter de kans dat deze voor de in de verzekeringsovereenkomst opgenomen datum komt te overlijden. Uiteraard geldt dit ook voor allerlei gezondheidsaspecten.

Enorme concurrentie

Door onder meer medische ontwikkelingen, minder roken, meer veiligheidsmaatregelen op het werk en in het verkeer daalt binnen leeftijdsgroepen het sterfterisico. Daarnaast is er een enorme concurrentie tussen verzekeraars. De combinatie van dalende sterftecijfers en hevige concurrentie leidt ertoe dat de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen sterk dalen. Tussen de “oude” en de “nieuwe” premies kunnen per maand tientjes verschil zitten. Verzekeraars die voor nieuwe klanten deze lagere tarieven rekenen, brengen deze niet automatisch in rekening aan de bestaande verzekerden.

Overstappen makkelijk

Anders dan bij veel andere verzekeringen mag een consument bij een overlijdensrisicoverzekering altijd tussentijds zonder boete of kosten de verzekering stoppen. Is de verzekering verbonden met de hypotheek, dan moet vaak wel toestemming van de geldverstrekker aanwezig zijn om de verzekering op te zeggen. Kan de verzekering met dezelfde zekerheid voor de geldverstrekker bij een andere verzekeraar bijvoorbeeld tegen een lagere premie worden ondergebracht, dan mag de geldverstrekker toestemming niet weigeren.

Maar…

Toch is het belangrijk dat u een bestaande overlijdensriscoverzekering niet opzegt voor u zekerheid heeft dat u geaccepteerd wordt voor de nieuwe verzekering.

Indien uw gezondheidssituatie anders is geworden, dan kan het goed zijn dat de verzekeraar van uw keuze u niet accepteert. Heeft u uw bestaande overlijdensrisicoverzekering al beëindigd, dan zal uw “oude ”verzekeraar u niet zo maar weer willen “terugnemen”.

Ook is het belangrijk de eventuele fiscale consequenties goed in de gaten te houden. Bij een verkeerde keuze kan het gebeuren, dat de erfgenamen over de uitkering erfbelasting moeten betalen. Dat is zonde, wanneer dit voorkomen had kunnen worden door bij het afsluiten van de verzekering de juiste afspraken te maken.

Wij zijn u graag van dienst

Ook wanneer u een overlijdensrisicoverzekering rechtstreeks of via een andere adviseur heeft afgesloten, dan zijn wij graag bereid voor u te onderzoeken of het in uw situatie mogelijk is deze verzekering tegen een lagere premie opnieuw af te sluiten. Is dat het geval, dan verzorgen wij natuurlijk ook de administratieve afhandeling hiervan waarbij wij er ook op letten dat de juiste fiscale keuzen worden gemaakt.

Facebook icon Like ons op Facebook