Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Wat als de hypotheekrente gaat stijgen?

De hypotheekrente is op dit moment historisch laag. Voor een belangrijk deel is deze lage rente het gevolg van het beleid dat de monetaire autoriteiten wereldwijd hebben gevoerd naar aanleiding van de laatste economische crisis. De autoriteiten streefden ernaar de investeringen en consumptie aan te jagen, waardoor de economie “weer op gang” zou komen. Een van de middelen hierbij is het ter beschikking stellen van veel kredieten tegen een lage rente. Nu in veel landen de economie weer aantrekt, er een positief consumentenvertrouwen ontstaat en de overheidstekorten teruglopen, is het de algemene verwachting dat de koepel van de Amerikaanse Banken, de FED, en ook de Europese Bank het beleid van goedkope kredieten zullen afbouwen. Dit kan gevolgen hebben voor de hypotheekrente in Nederland.

Kopers kunnen minder lenen

De maximale hypotheeksom die banken bereid zijn voor een hypotheek te verstrekken, hangt onder meer af van de vraag of het inkomen van de consument voldoende is om de woonlasten te financieren. Stijgt de rente dan zullen de lasten van een nieuwe hypotheek omhooggaan. Dit kan dus imhouden dat bij een stijgende rente en eenzelfde inkomen er minder geleend kan worden.

Prijzen van woningen kunnen dalen

Door herstel van het consumentenvertrouwen en de lage rente zijn er veel mensen die een woning willen kopen. Dit heeft ertoe geleid, dat de prijzen van de woningen in de afgelopen periode sterk zijn gestegen. Zou door een stijgende hypotheekrente de vraag naar koopwoningen dalen, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen van woningen. De prijsstijging van de woningen kan afgeremd worden en bij een sterke stijging van de rente kunnen de woningprijzen weer gaan dalen. Bij een kleine rentestijging zal het effect op de huizenmarkt echter beperkt zijn, omdat de vraag naar koopwoningen op dit moment groot is en in de komende twee/drie jaar onvoldoende nieuwbouw plaatsvindt om aan deze vraag tegemoet te komen.

Bestaande hypotheken

Met het oog op de lage hypotheekrente heeft het merendeel van de consumenten de afgelopen jaren bij een nieuwe hypotheek of bij een hypotheek waarbij de rentevastperiode moest worden verlengd, gekozen voor een lange rentevastperiode. Massaal hebben consumenten gekozen om de rente 20 of 30 jaar vast te zetten. Gedurende deze periode zullen deze consumenten geen gevolgen ondervinden van een eventuele rentestijging. Zij blijven hun huidige lage rente behouden. Wel moeten deze mensen rekening houden dat wanneer in de toekomst hun rentevastperiode eindigt, het verschil tussen de rente die zij nu betalen en de dan geldende rente groot kan zijn. De woonlasten zouden dan sterk kunnen stijgen. Het is verstandig tijdig te onderzoeken of dit het geval is en zo ja hier dan ook tijdig maatregelen voor te nemen.

Vlak voor een nieuwe rentevastperiode

Een stijging van de hypotheekrente in de komende maanden is vooral zuur voor mensen met een bestaande hypotheek die juist in deze periode een nieuwe rentevastperiode moeten kiezen. Zij zullen over het algemeen een hogere rente betalen dan de actuele hypotheekrente. Zouden zij nu kunnen kiezen voor een nieuwe rentevastperiode, dan kunnen ook zij voor een langere termijn profiteren van de huidige lage rente. Zou de hypotheekrente in het komend jaar echter stijgen en zouden zij pas over een jaar een nieuwe rentevastperiode moeten kiezen, dan missen zij dit voordeel.

Voor deze mensen kán het aantrekkelijk zijn om eerder dan gepland te kiezen voor verlenging van de rentevastperiode. In het algemeen zal hiervoor een “boete” betaald moeten worden aan de geldverstrekker. Is de periode tot de oorspronkelijke rentevervalperiode relatief kort dan zal deze boete laag zijn. Wel kan daarmee nu de zekerheid worden verkregen van stabiele woonlasten voor de komende 20 of 30 jaar.

Wilt u meer weten wat een eventuele stijging van de hypotheekrente voor uw situatie kan betekenen? Wij bespreken dit graag met u en zetten de voor u aantrekkelijke alternatieven op een rij. Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij graag een afspraak met u.

Volg ons ook op Facebook.

Facebook icon Like ons op Facebook