Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Laat de telefoon uit in de auto

We weten het allemaal. Maar toch maken velen zich hier schuldig aan: even iets met de mobiel doen tijdens het rijden. De ellende die daaruit kan voortvloeien, is groot. Dat vond ook de kantonrechter in een recente strafzaak. Met als oordeel dat ook de bediening van de mobiel die in de houder zit, verboden is.

Ellende speelt zich buiten ons gezichtsveld af

U kent het vast wel: staan in de file. Het is goed denkbaar dat we wat geïrriteerd raken, dat we te laat op ons werk of bij een afspraak komen. Veelvuldig zijn die files het gevolg van ongevallen. Wanneer we de plek des onheils dan uiteindelijk passeren, is de beschadigde auto vaak al weg. Snel is alles weer zoals het was. Maar achter de schermen is vaak niets meer, zoals het was.

Als advieskantoor zijn we regelmatig betrokken bij het traject nadat de schade is ontstaan. Een letsel dat tijdens een ongeval is opgelopen, kan een enorme impact op het leven van mensen hebben. Veel pijn en jarenlange revalidatie zijn regelmatig het gevolg. Maar ook situaties waarin geliefden komen te overlijden.

Hoe belangrijk is dat bericht nu echt

Na jaren van daling zien we de laatste jaren weer een stijging van het aantal gewonden en doden in het verkeer. Een van de oorzaken hiervan is het massale gebruik van de mobiele telefoon in de auto en op de fiets. De “ping” op hun mobiel is voor velen onweerstaanbaar. Maar dat “belangrijke bericht” staat natuurlijk in geen verhouding met de ellende die uit een moment van onachtzaamheid kan ontstaan.

De rechter is er klaar mee

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Nederland een interessant vonnis gewezen. De uitspraak is helder geformuleerd. Indien u deze zelf wilt nalezen, dan vindt u de uitspraak via de volgende link https://goo.gl/K3KKqX

Samengevat ging het in deze kwestie om het volgende. De bestuurder had een mobiele telefoon die was geplaatst in een telefoonhouder. Er is komen vast te staan, dat de bestuurder deze telefoon met één hand bediende tijdens het rijden.

De rechtbank stelt in dit vonnis vast dat ook dit een verboden gedraging is. De rechtbank motiveert dit als volgt:

De kantonrechter is van oordeel, dat betrokkene tijdens het bedienen van de telefoon, ook wanneer deze in een telefoonhouder is geplaatst, gedurende enige tijd slechts met één hand de noodzakelijke verkeershandelingen kan verrichten. Dat brengt mee dat het met de andere hand bedienen van de telefoon, waarbij niet uitgesloten is dat betrokkene bijvoorbeeld appberichten beantwoordt, dan wel de sociale media aan het volgen is, betrokkene afleidt van de verkeerssituatie, maar ook dat betrokkene fysiek te veel betrokken is bij het bedienen van zijn telefoon. Hij is daardoor minder goed in staat de benodigde verkeershandelingen te verrichten. Uit de Nota van Toelichting blijkt dat juist door deze combinatie van factoren een niet te veronachtzamen risico voor de verkeersveiligheid ontstaat en is om deze reden het verbod ingevoerd.

De rechter volgt hierbij eerdere uitspraken waarin rechters hebben geoordeeld dat de verboden handeling “vasthouden van de mobiel tijdens het rijden” ruim moet worden uitgelegd. Het klemmen van de telefoon tussen hoofd en schouder, het plaatsen van een telefoon tussen oor en hoofddoek, het bevestigen van de telefoon aan de pols: allemaal zijn deze “trucs” door de rechter al eerder aangemerkt als “vasthouden”.

Het advies (en de wet) is duidelijk: zet de telefoon uit tijdens het rijden!

Facebook icon Like ons op Facebook