Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Aandacht in media voor naheffing bij spaarhypotheek

Spaarhypotheek

In Nederland werd tot 2013 de spaarhypotheek aangeboden. Simpel gezegd gaat het bij deze hypotheek feitelijk om twee producten. Enerzijds de lening waarmee de woning kan worden aangekocht. Anderzijds een spaarpotje waarin de klant maandelijks inleg doet. De maandelijkse inleg aangevuld met de daarop ontvangen rente levert op de einddatum van de hypotheek een kapitaal op, waarmee in een keer de hypotheekschuld kan worden afgelost. Het bijzondere binnen deze constructie is, dat de rente die de klant moet betalen over zijn lening gekoppeld is aan de rente die hij over zijn spaarpot ontvangt. Stijgt de rente over de lening, dan stijgt ook de rente over het spaarsaldo. Voor klanten levert dit de zekerheid op, dat op het eind van de looptijd van de hypotheek de hypotheekschuld kan worden afgelost. Er zijn nog vele duizenden consumenten die op dit moment een dergelijke spaarhypotheek bezitten.

Fiscaal maximum

De fiscus staat toe dat op deze wijze maximaal € 162.500 wordt gespaard, zonder dat over de uitkering uit deze spaarpot belasting hoeft te worden betaald. Bij fiscale partners, bijvoorbeeld een echtpaar, geldt tweemaal dit bedrag dus in totaal € 325.000. Blijkt op de einddatum van de hypotheek een hoger bedrag te zijn gespaard, dan moet over het hogere bedrag belasting worden betaald.

Vrijstelling kan lager zijn

In de praktijk kan de maximale vrijstelling waarop aanspraak kan worden gemaakt, lager zijn dan de genoemde € 162.500 of € 325.000. Dit kan zich voordoen, indien bijvoorbeeld van een van de volgende situaties sprake is:

  • De vrijstelling is nooit hoger dan het restant van de hypotheeklening op het moment dat de spaarpot vrijkomt. Zijn er tussentijds vrijwillig extra aflossingen gedaan op de hypotheeklening, dan zal over het algemeen op de einddatum het saldo in de spaarpot hoger zijn dan het restant van de hypotheeklening.
  • Bij echtscheiding wordt het fiscaal partnerschap beëindigd. Dit betekent dat de partner die de woning en de hypotheek overneemt, recht heeft op een vrijstelling van € 162.500 en niet van € 325.000.
  • Bij het afsluiten van de hypotheek is uitsluitend de kostwinner gekoppeld aan het spaarpotje en niet beide partners.

Inkomstenbelasting over opgebouwde rente

Op het moment van uitkering kijkt de fiscus naar de rente die is opgebouwd over het deel van het kapitaal dat boven de maximale vrijstelling wordt uitgekeerd. Deze rente moet worden opgegeven bij de inkomstenbelasting. We laten dit met het volgende voorbeeld zien.

U krijgt op 1 mei 2017 van uw bank een uitkering uit de spaarpot van uw spaarhypotheek van € 400.000. Hierin zit € 100.000 opgebouwde rente. De vrijstelling van uw partner en u samen bedraagt echter € 325.000. U heeft dus een bedrag van € 75.000 boven de vrijstelling ontvangen.

Binnen dit bedrag van € 75.000 zit € 18.750 rente (75.000 /400.000 x € 100.000). Dit bedrag moet worden opgegeven in het kader van de aangifte inkomstenbelasting.

Advies

Heeft u een spaarhypotheek? Wees dan voorzichtig met het aanbrengen van veranderingen binnen deze hypotheek. Bijvoorbeeld door het doen van extra aflossingen. Laat u altijd eerst door een deskundige informeren wat de consequenties van deze voorgenomen handeling zijn.

Twijfelt u naar aanleiding van de berichten in de media met welke vrijstelling u met betrekking tot uw spaarhypotheek rekening kunt houden? Maak dan een afspraak met een van onze deskundige hypotheekadviseurs. Wij zoeken dit graag voor u uit.

Facebook icon Like ons op Facebook