Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

2016: Bijna 30.000 onderzoeken naar verzekeringsfraude

Verzekeringsmaatschappijen letten scherper op verzekeringsfraude. In 2016 werd bij meer dan 10.000 onderzoeken fraude geconstateerd. Fraude heeft grote gevolgen. Zowel voor de eerlijke verzekerden als voor de fraudeurs.

Meer onderzoek naar fraude

In 2016 hebben verzekeringsmaatschappijen 27.257 incidentonderzoeken gepleegd. Zo’n onderzoek vindt plaats, indien er twijfel bestaat of de verzekerde conform de waarheid een schadeclaim heeft ingediend. Naar aanleiding van deze onderzoeken kon in 10.001 gevallen het bewijs worden geleverd dat er daadwerkelijk gefraudeerd was. Met de opgespoorde zaken was in totaal ruim 83 miljoen euro gemoeid.

20 euro per huishouden

Hoewel de totale verzekeringsfraude onbekend is, schatten deskundigen in dat het al snel gaat om een bedrag van circa € 20,00 per huishouden. In de ideale situatie waarin er geen verzekeringsfraude zou plaatsvinden, zouden de verzekeringspremies dus lager kunnen worden. De “goede” verzekerden betalen nu mee aan de onterechte claims van fraudeurs. Het is dan ook een goede zaak dat verzekeringsmaatschappijen scherper gaan letten op fraudes. Bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn hiermee inmiddels meer dan 400 functionarissen belast.

Gevolgen constatering fraude zijn fors

Constateert een verzekeringsmaatschappij fraude, dan zijn de gevolgen fors. Uiteraard wordt in zo een geval de geclaimde schade niet uitgekeerd. In veel gevallen zal ook de bestaande verzekering door de verzekeringsmaatschappij worden beëindigd. Aan de fraudeur zal in veel gevallen door de verzekeringsmaatschappij een boete worden opgelegd van ruim € 500,–. Ook wordt aangifte gedaan bij justitie wat vervolgens kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling. Daarnaast wordt de fraudeur in een landelijk waarschuwingssysteem geplaatst. De fraudeur blijft daarin een aantal jaren vermeld staan.

Bij elke aanvraag voor een nieuwe verzekering raadplegen verzekeringsmaatschappijen dit register. Dit kan tot gevolg hebben dat een aanvraag voor een nieuwe verzekering wordt geweigerd of dat er bepaalde extra voorwaarden gaan gelden. De fraudeur die betrapt wordt, krijgt dus te maken met de nodige gevolgen!

Onduidelijk? Vraag het ons

Het is echt niet zo, dat bij de eerste beste onduidelijkheid de verzekeringsmaatschappij u meteen “gaat aanpakken”. De verzekeringsmaatschappijen kennen ons kantoor goed en weten dat wij nooit aan verzekeringsfraude zullen meewerken. Dus de praktijk is, dat verzekeringsmaatschappijen eerst contact met ons zoeken om te kijken of er wellicht sprake is van een misverstand. In de praktijk blijkt dit in de meeste gevallen ook zo te zijn.

Om dit soort misverstanden te voorkomen hebben wij het volgende advies. Bij het aanvragen van een verzekeringen stelt de verzekeringsmaatschappij bepaalde vragen. Dat doen ze ook wanneer u een schade meldt. Het kan zijn dat u een bepaalde vraag niet helemaal begrijpt. Geef dan geen antwoord waarvan u denkt dat de verzekeringsmaatschappij dat wel zal willen horen. Maar vraag ons wat de verzekeringsmaatschappij met die vraag precies bedoelt.

Onze taak is ervoor te zorgen dat u de zekerheid krijgt die u met de aanschaf van een verzekering beoogt. Daar hoort ook bij, dat wij zo veel mogelijk proberen te voorkomen, dat er tussen u en de verzekeringsmaatschappij misverstanden kunnen ontstaan.

Facebook icon Like ons op Facebook