Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Pensioensysteem blijft onderwerp van discussie

Nederland heeft een mooi pensioensysteem. Toch worden hierin in de komende tijd veranderingen aangebracht. U zult hierover regelmatig berichtgeving tegenkomen in de media. Wij vertellen u graag meer over deze ontwikkeling.

Pensioen via de werkgever

De meeste mensen in loondienst bouwen pensioenrechten op. Vanaf pensioendatum tot het moment van overlijden ontvangen gepensioneerden maandelijks een uitkering. Het kapitaal dat nodig is om deze uitkering te kunnen doen, wordt opgebouwd door de premies die werknemers en werkgevers betalen. Deze premies worden door de pensioenuitvoerder belegd en het daarmee behaalde rendement wordt toegevoegd aan het kapitaal waaruit de pensioenuitkeringen plaatsvinden.

De betaalbaarheid van deze pensioenen staat onder druk. Enerzijds door de aanhoudende lage rente waardoor er door de pensioenuitvoerder maar beperkt rendement wordt behaald. Anderzijds doordat mensen steeds langer leven en dus langer een pensioenuitkering ontvangen.

Stelstelwijziging

Politiek, werkgevers en werknemers praten al langere tijd om aanpassingen aan te brengen in het pensioenstelsel. Hoe deze wijzigingen er precies gaan uitzien, is nu nog niet bepaald. Er lijkt wel een steeds breder draagvlak te komen voor de gedachte dat werknemers zelf meer zeggenschap moeten krijgen over de wijze waarop hun premies worden belegd. Ook bestaat er breed de wens om meer rekening te houden met de positie van jonge werknemers met het doel te zorgen dat ook zij de zekerheid hebben, dat – wanneer zij met pensioen gaan – er voldoende vermogen is opgebouwd om een adequate pensioenuitkering te ontvangen.

In de komende tijd wordt hierover veel in de media bericht. De veranderingen hebben geen effect op de levensverzekeringen die u eventueel zelf heef afgesloten. Mocht u op enig moment een vraag hebben, aarzelt u dan niet en neem contact op met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Facebook icon Like ons op Facebook