Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Kabinet: Bied meer ruimte aan senioren om hypotheek af te sluiten

Het Kabinet, bij monde van minister Plasterk, heeft begin juli een indringend beroep gedaan op de financiële sector om aan senioren meer mogelijkheden te bieden om een hypotheek af te sluiten. In dit artikel gaan wij in op de achtergrond van deze oproep.

 Veel voorkomende situaties

In het kader van hypotheken worden onder senioren verstaan, huishoudens waarbinnen een van de partners binnen nu en 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt. Als financieel adviseur komen wij binnen deze groep vaak een van de volgende situaties tegen:

  • Grondige verbouwing van de bestaande woning om deze voor de nieuwe levensfase van senior geschikt te maken.
  • Oversluiten van de bestaande hypotheek naar een hypotheek met een lagere rente, waardoor de maandelijkse woonlasten lager worden.
  • Verkoop bestaande (grote) woning en aankoop (kleinere) andere woning.
  • Het liquide maken van een deel van het in de woning opgesloten eigen vermogen om hiermee bijvoorbeeld extra zorgkosten te kunnen financieren.

Wettelijke grenzen aan financiering

Banken moeten rekening houden met wettelijke voorschriften met betrekking tot de maximale financiering die ze voor een hypotheek mogen verstrekken. Deze wettelijke eisen zijn ontwikkeld ter beperking van het risico dat consumenten meer lenen dan verantwoord is. Deze wettelijke grenzen zijn in hoofdzaak gebaseerd op drie uitgangspunten, te weten:

  • Het (toekomstig) inkomen van degene die de lening aangaat.
  • De gemiddelde uitgaven die de groep consumenten doet waartoe degene die de lening wil aangaan, behoort,
  • De waarde van de woning waarvoor een hypotheek wordt aangevraagd.

Maatwerk juist voor senioren mogelijk

De situatie van veel senioren is vaak anders dan waarvoor de wettelijke grenzen voor financiering zijn bedoeld. Bijvoorbeeld omdat er geen financiële buffer hoeft te worden opgebouwd om de lening te zijner tijd af te lossen, omdat na overlijden de aflossing plaatsvindt uit de opbrengst van de verkoop van de woning. Of omdat de uitgaven voor levensonderhoud lager zijn dan waarvan de wettelijke normen uitgaan, waardoor de hypotheeklasten toch goed te dragen zijn.

Indien in individuele situatie kan worden vastgesteld dat de hypotheeklasten voor de senior nu en in de toekomst te dragen zijn, dan staan de wettelijke regels banken toe deze financiering te verstrekken. Ook wanneer het gaat om een bedrag hoger dan dat uit de algemene wettelijke normen volgt.

Deze mogelijkheid vraagt bij veel banken wel om uitgebreide toelichting en onderbouwing. Niet elke geldverstrekker wil hieraan meewerken. Als uw belangenbehartiger zetten wij ons echter graag in om die hypotheek mogelijk te maken die verantwoord is, maar misschien niet past binnen de algemene normen. Maatwerk mogelijk maken. Dat doen we goed en graag!

Facebook icon Like ons op Facebook