Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Overlijdensdekkingen regelmatig beoordelen

Een overlijdensrisico is te verzekeren. En niet alleen op jonge leeftijd. Maar wat voor premie betaalt u eigenlijk. En is er (nog) wel noodzaak voor verzekeren?

Wij adviseren iedereen om regelmatig zijn overlijdensrisicoverzekeringen te (laten) beoordelen. In dit artikel leggen wij graag uit waarom wij tot dit advies komen.

Een overlijdensrisicoverzekering biedt zekerheid

Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten als financieel vangnet voor de nabestaanden. Een dergelijke verzekering kan worden afgesloten in het kader van de aankoop van een woning en de daarmee samenhangende hypothecaire geldlening. Bij onverwacht overlijden van een van de kostwinners kan met de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering de hypotheekschuld worden afgelost, waardoor de nabestaanden – ook bij een daling van het gezinsinkomen als gevolg van het overlijden van een van de kostwinners – in de woning kunnen blijven wonen. Ook kan een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten om bijvoorbeeld de kosten van een uitvaart te betalen.

Er is een aantal redenen dat het zinvol maakt om periodiek te controleren of deze overlijdensrisicoverzekering ongewijzigd voortgezet moet worden. De belangrijkste zijn:

  • De premies voor nieuw afgesloten overlijdensrisicoverzekeringen zijn in de afgelopen jaren sterk gedaald. Indien de gezondheidssituatie ongewijzigd is, kan het zinvol zijn om te onderzoeken of het oversluiten van een overlijdensrisico tegen een lagere premie mogelijk is. Verzekeraars doen dit oversluiten van een bestaande verzekering naar een verzekering met een lagere premie niet automatisch. Wij zien regelmatig dat wij voor onze klanten met het oversluiten van de verzekering aanzienlijke bedragen besparen. Maar één waarschuwing: zeg nooit een bestaande overlijdensrisicoverzekering op, voordat u de zekerheid heeft, dat u voor de nieuwe verzekering geaccepteerd bent.
  • Er zijn veel financiële producten waarmee u vermogen kunt opbouwen en die tegelijkertijd een overlijdensdekking bieden. Feitelijk zijn dat eigenlijk twee producten. De gedachte daarachter is, dat indien de consument die dit product aanschafte, vrij kort na de aanschaf zou komen te overlijden, er toch een bepaald bedrag voor de nabestaanden beschikbaar zal komen. Indien dit voortijdige overlijden niet plaatsvindt, dan wordt er jaarlijks vermogen opgebouwd. Dit vermogen wordt dan bij in leven zijn op een bepaalde datum aan de verzekeringnemer of bij eerder overlijden aan de nabestaanden uitgekeerd. Wanneer dit opgebouwde vermogen in de loop der jaren voldoende is gegroeid, kan hierdoor de noodzaak voor het overlijdensrisicodeel komen te vervallen. In dat geval kan onderzocht worden of het zinvol is om de overlijdensdekking te stoppen en de premie die hiermee uitgespaard wordt direct in het spaargedeelte te stoppen. Een dergelijke wijziging kan echter fiscale consequenties hebben. Advies hierover is dus belangrijk.
  • In de loop der tijd kan de behoefte van de nabestaanden aan een bepaalde uitkering veranderen. De kosten van een uitvaart zijn in de loop der jaren gestegen. Het verzekerde bedrag dat tien jaar geleden voldoende was voor een passende uitvaart kan nu onvoldoende zijn. Andersom kan bij een hypotheek bijvoorbeeld al een groot deel van de lening zijn afgelost of zijn de kinderen inmiddels afgestudeerd en het huis uit. Dit kunnen aanleidingen zijn om te constateren dat het verzekerde bedrag lager kan worden.

Ons advies is daarom om regelmatig met ons alle verzekeringen waarvan een overlijdensrisicodekking deel uitmaakt, door te lopen. Samen met u kunnen we dan kijken welke oplossing op dat moment voor u de meeste passende is.

Facebook icon Like ons op Facebook