Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en zelfstandigen

Als zelfstandige dient u veel zaken zelf te regelen. Zaken waar bij een
(vast) dienstverband de werkgever verantwoordelijk voor is. Een daarvan is de arbeidsongeschiktheidsverzekering.Nederland telt zo’n 800.000 mensen die als zelfstandige hun hoofdinkomen verdienen. Daarnaast zijn er nog zo een 500.000 mensen die het zelfstandig ondernemerschap uitoefenen naast een betaalde (part time) baan.

Het grootste deel van deze ondernemers verzekert zich niet tegen het risico van arbeidsongeschiktheid en bouwt ook geen pensioen op. Niet alle ondernemers die naast de opbouw van hun onderneming nog een parttime betaalde baan hebben, beseffen dat zij via deze parttimebaan veel minder rechten opbouwen dan bij een fulltimebaan. Dit betekent dat zij bij arbeidsongeschiktheid maar een beperkte uitkering ontvangen. Ook zal de pensioenopbouw lager zijn.

In de praktijk blijken er verschillende redenen te zijn waarom deze ondernemers zich niet verzekeren. Een belangrijke reden voor het niet-sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is, dat deze ondernemers inschatten dat ze niet arbeidsongeschikt worden. De werkelijkheid is echter, dat het risico om arbeidsongeschikt te worden groter is dan het risico van een brand in de eigen woning! En over het nut van een brandverzekering twijfelt eigenlijk niemand. Andere redenen zijn dat men er door alle drukte ‘er niet toe komt’ of dat de premie ‘te hoog’ wordt ervaren. Inderdaad vraagt een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een forse premie. Het gaat echter wel om het toekomstige inkomen van de ondernemer. Indien iemand op jongere leeftijd arbeidsongeschikt raakt en een inkomen heeft van rond de € 40.000 kan de totale uitkering uit deze verzekering makkelijk meer dan € 1 miljoen bedragen. Een ander veel gehoord argument is ‘mijn partner heeft een goede baan’. Dus als mij iets overkomt redden we ons wel”. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt echter dat deze vaak niet of niet tegen redelijke voorwaarden meer is af te sluiten wanneer er gezondheidsklachten ontstaan. Zou de relatie inmiddels zijn geëindigd, dan kan dit betekenen dat de gewenste zekerheid niet meer te krijgen is.

Inmiddels zijn er per 1 mei 2017 ‘broodfondsen’ actief met in totaal 11.200 deelnemers. Broodfondsen zijn vaak kleine, lokale initiatieven van ondernemers die met elkaar een fonds starten. Elke ondernemer legt elke maand een premie in. Wordt een van de ondernemers arbeidsongeschikt, dan krijgt hij uit dit fonds maximaal 2 jaar een geldbedrag. Dit gaat dan in de vorm van een schenking. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een verzekering maar om een ‘schenking”. De broodfondsen staan dan ook niet onder toezicht van DNB. Ook is de premie, anders dan bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, niet aftrekbaar. Een eventuele uitkering is bij de ontvanger wel belast met schenkbelasting. Daarnaast, en dat is natuurlijk heel belangrijk, zijn de schenkingen die gedaan worden maximaal voor een periode van 2 jaar. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan inkomenszekerheid bieden tot maximaal de pensioenleeftijd.

Ook onder onze relaties zien wij regelmatig dat mensen hun betaalde arbeid verminderen en een of meer dagen per week als zelfstandig ondernemer gaan werken. Bent u dit ook van plan? Neem dan contact met ons op. Wij kijken of het verstandig is uw bestaande verzekeringen aan te passen aan uw nieuwe activiteiten. Ook zullen wij voor u kijken wat de gevolgen van uw plannen zijn voor uw inkomen na pensionering of in het geval van arbeidsongeschiktheid. Bij dit laatste is het bijvoorbeeld van belang of u bij verlies aan inkomen uw woonlasten nog kunt dragen.

Facebook icon Like ons op Facebook