Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Schenking of verkrijging uit overlijden?

Over vermogen dat verkregen wordt als gevolg van iemands overlijden moet erfbelasting worden betaald. Er gelden hierbij wel vrijstellingen. Deze houden in, dat u over een bepaald bedrag dat u erft geen erfbelasting hoeft te betalen. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de relatie die u met de overledene had. Bent u partner van de overledene, dan geldt in 2017 een vrijstelling van € 638.089. Bent u kind dan daalt deze vrijstelling sterk. Het vrijgestelde bedrag is dan “slechts” € 20.209. Voor broers, zussen en kennissen, etc. is de vrijstelling slechts € 2.129. Wordt een hoger bedrag verkregen dan de vrijstelling, dan moet over het meerdere erfbelasting worden betaald. Het percentage hangt af van zowel de hoogte van de erfenis als van de relatie die u tot de overledene had. Het hoogste percentage erfbelasting is op dit moment 40 %.

De politiek wil ondervangen, dat iemand die weet dat hij binnenkort komt te overlijden zijn vermogen wegschenkt en op die manier wil voorkomen dat de ontvangers erfbelasting moeten betalen. De fiscus kent daarom de bepaling dat schenkingen die zijn gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden, geacht worden door erfrecht te zijn verkregen. Dit geldt niet voor schenkingen voor de eigen woning. Deze schenkingen worden dus niet betrokken in de erfbelasting, wanneer de schenker overlijdt binnen 180 dagen na de schenking.

Tegen de erfbelasting bestaat veel weerstand. Velen hebben het gevoel dat deze belasting niet eerlijk is. Immers over het opgebouwde vermogen is al eens belasting betaald in de vorm van bijvoorbeeld inkomstenbelasting of winst uit onderneming. Komt de toekomstige erfenis boven de vrijstelling, dan is het verstandig tijdig na te denken hoe deze belastingheffing zo veel mogelijk kan worden voorkomen. De specialisten die zich hiermee bezig houden worden estate-planners genoemd. Ook de meeste notarissen kunnen hierover adviezen geven. Wilt u eens iets meer weten over de wettelijke mogelijkheden die er bestaan om erfbelasting te voorkomen of te beperken, dan vertellen wij u daar graag meer over.

Facebook icon Like ons op Facebook