Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Uw mobiele telefoon en de reisverzekering

Wanneer u naar het buitenland reist, dan is het altijd verstandig om een reisverzekering af te sluiten. Als financieel adviseur vinden wij dit vooral belangrijk met het oog op de kosten van noodzakelijke medische behandelingen in het buitenland en eventuele bijzondere reiskosten, zoals de bekende “gipsvluchten” om te kunnen terugkeren naar Nederland. Ook is een reisverzekering van belang bij de kosten van repatriëring naar Nederland in geval van overlijden in het buitenland.

Hoewel bovenstaande risico’s belangrijk zijn om te verzekeren, denken veel mensen bij een reisverzekering vooral aan het risico van verlies en diefstal van de bagage. In zijn algemeenheid geldt, dat de schade door verlies en diefstal tijdens de reis tot bepaalde bedragen is verzekerd. Echter, hierbij geldt altijd wel de voorwaarde dat u zorgvuldig en oplettend met uw spullen moet zijn omgegaan. De meeste verzekeraars zullen de schade afwijzen, indien u bijvoorbeeld uw koffer buiten de stationskiosk zonder toezicht laat staan om “even snel” een krantje te kopen en bij terugkomst ontdekt, dat de koffer gestolen is.

De mobiele telefoon

Reisverzekeringen stellen vaak een maximum aan de verzekerde waarde van mobiele telefoons, computers en audiovisuele apparatuur. Wij signaleren steeds vaker, dat relaties voor een aanzienlijke waarde aan dit soort apparatuur op reis meenemen. Ook bij de meereizende kinderen zien we regelmatige dure mobiele telefoons. Neemt u dergelijke dure apparatuur mee op reis, dan is het zaak een goede reisverzekering te selecteren. Want juist op het gebied van de maximale verzekerde waarde, doen zich grote verschillen voor. Hoe lager de premie hoe lager vaak ook de verzekerde bedragen.

Zakelijk of privé

Weest u zich ook bewust, dat wanneer u privé een reisverzekering afsluit, de meeste reisverzekeringen niet de schade vergoeden aan apparatuur die u zakelijk heeft aangeschaft. Vooral zelfstandigen zonder personeel kopen vaak hun mobiel, tablet of laptop zakelijk. Vervolgens worden deze apparaten zowel privé als zakelijk gebruikt. Heeft u “via de zaak” aangeschafte goederen mee op reis? Informeer ons dan hierover. Wij onderzoeken graag of uw reisverzekering deze zakelijke goederen bij schade, verlies of diefstal ook vergoedt, dan wel dat u hiervoor een aparte verzekering kunt afsluiten.

Facebook icon Like ons op Facebook