Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

De WOZ-waarde van elke woning wordt openbaar

De overheid kent strenge wet- en regeling, met een heuse Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens die bedrijven en organisaties kan beboeten, die slordig omgaan met gegevens van personen. Met dit in het achterhoofd is het misschien een beetje vreemd dat diezelfde overheid een site heeft geopend, waarvan het de bedoeling is dat iedereen die daar interesse voor heeft de WOZ-waarde van uw woning kan bekijken. En dat zonder dat gecontroleerd wordt wie deze waarde opvraagt en met welk doel. Zoals bekend, geeft de WOZ-waarde een goede indicatie van de waarde van het betreffende pand in het vrije, economische verkeer.

U vindt de site op www.wozwaardeloket.nl. Gemeenten hebben de wettelijke plicht om de WOZ-waarden van alle panden in hun omgeving via dit WOZ-waardeloket zichtbaar te maken. Veel gemeenten hebben nu nog niet aan deze verplichting voldaan. De verwachting is dat in de komende maanden veel gemeenten alsnog aan deze verplichting zullen voldoen. In februari 2017 worden de nieuwe WOZ-beschikkingen uitgebracht. Op dat moment zullen de meeste gemeenten hun informatie via deze site openbaar hebben gemaakt.

Naast het bevredigen van een ongezonde nieuwsgierigheid naar de waarde van de woning van de buurman, collega of kennis, is de site vooral in het leven geroepen om u in staat te stellen om te beoordelen of de vaststelling van de WOZ-waarde van uw woning correct is verlopen. De gedachte hierbij is dat u na ontvangst van de beschikking via deze site op zoek gaat naar gelijksoortige woningen in uw gemeente. Zijn er grote verschillen in de vaststelling van de waarde van gelijksoortige woningen, dan kunt u binnen zes weken tegen deze beschikking bij de gemeente bezwaar aantekenen.

De hoogte van de WOZ-waarde van uw woning speelt onder meer een rol bij:

  • Het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait. Dit is een bedrag dat bovenop uw belastbaar inkomen geteld wordt. De fiscus ziet dit bedrag dan als fictieve, extra inkomsten uit uw woning en daarover betaalt u dus belasting.
  • Het vaststellen van de onroerende zaakbelasting en de afvalstoffenheffing, want deze worden berekend mede aan de hand van de WOZ-waarde van het betreffende pand.
  • Het bepalen van de erfbelasting in geval van overlijden.
  • Het verkrijgen van een hypotheek.
  • De verkoop van de woning, want een potentiële koper zal de vraagprijs altijd vergelijken met de WOZ waarde.

Afhankelijk van de situatie waarin u verkeert, kan een te hoge of te lage WOZ waarde dus vervelende consequenties hebben.

In januari en februari 2017 stellen de gemeenten de nieuwe WOZ-waarde van alle panden in hun gemeente vast. Rekening moet worden gehouden dat in de meeste gevallen deze waarde hoger zal liggen dan bij de vorige beschikking is vastgesteld.

Facebook icon Like ons op Facebook