Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Diverse wijzigingen in de woningmarkt per 1 januari 2017

De woningmarkt blijft in beweging. En dat zal volgend jaar niet minder gaan worden. De Nationale Hypotheekgarantie stijgt vanaf 1 januari 2017 naar 245.000 euro. De NHG-waarde is voor veel consumenten een belangrijk rekenmiddel voor het bepalen van de maximaal haalbare hypotheek. Maar er speelt meer waarmee rekening moet worden gehouden. In deze nieuwsbrief informeren wij u daarover.

Berekening maximaal haalbare hypotheek steeds ingewikkelder

Vrijwel iedereen die een woning koopt zal daarvoor een hypotheek moeten afsluiten. Het is verstandig om, voordat u zich op de woningmarkt gaat oriënteren, al te onderzoeken wat het maximum bedrag is dat u kunt lenen. Dat voorkomt dat u wellicht al in onderhandeling treedt met de verkoper van een woning met een koopprijs waarvan van te voren al bekend kan zijn, dat geen enkele bank bereid is voor dit bedrag een hypotheek te verstrekken.

Er doen zich op dit moment verschillende veranderingen voor die van invloed zijn op het maximale bedrag waarvoor u een hypotheek kunt krijgen. Een aantal van deze veranderingen zijn:

  • Banken voeren een individueel beleid ten aanzien van het maximale bedrag dat zij wensen uit te lenen en de hoogte van de rente die zij hiervoor vragen. Wat u dus maximaal kunt lenen, kan dus per bank verschillen. In de huidige markt is te zien dat het beleid van de verschillende geldverstrekkers sterk uiteenloopt.
  • De maximale prijs van een woning die met een Nationale Hypotheek Garantie gefinancierd kan worden, wordt per 1 januari 2017 gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat vanaf die datum een woning tot maximaal € 245.000 kan worden gefinancierd met NHG. In 2016 was dit € 231.132.
  • Bij het bepalen hoeveel u maximaal aan hypotheek mag opnemen, moeten banken rekening houden met de bestaande schulden die u heeft. Met ingang van 1 december 2016 moeten banken ook rekening houden met het recht dat u heeft om bij de bank “rood” te staan. Dit moet de bank meewegen in het bepalen van het maximaal uit te lenen bedrag. Ook al maakt u op het moment dat u de hypotheek aanvraagt geen gebruik van deze mogelijkheid om rood te staan. Het effect is echter groot. Heeft u het recht van uw bank of creditcard maatschappij om bijvoorbeeld € 1.500 “rood” te staan, dan kan dat betekenen dat dit de grens waarvoor u een hypotheek kunt afsluiten, verlaagt met rond de € 8.400. Is een maximale hypotheek voor u belangrijk en maakt u geen gebruik van de mogelijkheid om “rood” te staan bij uw bank(en), dan is het verstandig de bank te laten weten dat u deze mogelijkheid om “rood” te staan niet langer wilt hebben. Vaak kunt u dit zelf via uw persoonlijk domein bij de betreffende bank aangeven.
  • Waar tot nu toe veel banken moeilijk deden bij de financiering van Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en mensen met tijdelijke arbeidsovereenkomsten is te zien dat geleidelijk aan ook voor deze consumenten steeds meer mogelijkheden komen om een hypotheek af te sluiten. Echter ook hier is te zien dat het beleid per bank verschilt.
  • Naar verwachting zullen komend jaar tweeverdieners een hoger bedrag voor een hypotheek kunnen opnemen dan éénverdieners met hetzelfde inkomen. Achterliggende gedachte hierbij is, dat het verschil in besteedbaar inkomen tussen tweeverdieners en éénverdieners elk jaar groter wordt. Dat komt door een aantal fiscale regelingen dat de deelname aan het arbeidsproces wil verhogen.

Waar moet u ook rekening mee houden?
Als financieel adviseur kunnen wij een goede indicatie geven wat in uw individuele situatie een haalbaar bedrag is waarvoor u een hypotheek kunt verkrijgen. Hierbij moet echter wel het volgende meewegen: 1) Leningen moeten altijd terugbetaald worden. Er moet dus ruimte zijn om deze terugbetaling te financieren. 2) De rente is nu laag, maar kan in de toekomst weer gaan stijgen. Ook bij zo een hogere rente moeten de hypotheeklasten op te brengen zijn. 3) De uiteindelijke woonlasten bepalen voor een groot deel de financiële ruimte die u in de toekomst nog overhoudt voor andere uitgaven. Te hoge woonlasten kunnen uiteindelijk als een grote belemmering worden ervaren, omdat er geen ruimte meer is om andere belangrijke of leuke uitgaven te doen.

Het moet dus zeker geen automatisme zijn om het bedrag dat u maximaal kúnt lenen, ook daadwerkelijk te lenen. In onze adviezen richten wij ons daarom vooral op de vraag “Wat is het minimale bedrag dat u moet lenen om toch de woning van uw wensen te kunnen kopen?” Wilt u meer weten over wat in uw situatie een verantwoord bedrag is om te lenen? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

Facebook icon Like ons op Facebook