Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Ouder worden en de woonwensen

Een op de vier senioren kan niet in de huidige woning blijven wonen, indien de gezondheid of mobiliteit afneemt. Via de gemeente kunt u financiële ondersteuning ontvangen voor aanpassingen in uw woning.

Recent onderzoek onder senioren wijst uit, dat een op de vier senioren aangeeft niet in de huidige woning te kunnen blijven wonen, indien de gezondheid of mobiliteit afneemt. Aanpassingen in de woning of verhuizen naar een gelijkvloerse woning zijn in die situatie dan nodig.

Senioren zijn vaak gehecht aan hun woning. Die woning is vertrouwd en bergt vaak dierbare herinneringen. Dat leidt er echter toe, dat een op de drie senioren te lang wacht met verhuizen, waardoor het risico op sociaal isolement en een onveilige woonsituatie worden vergroot.

Hoe moeilijk het ook is, toch is het verstandig om tijdig na te denken of de bestaande woning op den duur aangepast kan worden aan de andere eisen die een hogere leeftijd stelt. Met relatief eenvoudige aanpassingen, zoals een verhoogd toilet, vervangen van een badkuip door een makkelijk toegankelijke douche kan aan deze veranderde eisen worden voldaan. Soms zijn er meer ingrijpende maatregelen nodig, zoals het verbreden van deuren en het plaatsen van een traplift.

Het is overheidsbeleid om te stimuleren dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Onder meer met deze gedachte is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Deze wet maakt het mogelijk dat gemeenten financiële ondersteuning bieden voor maatregelen die langer thuis wonen mogelijk maken. Wat wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt, verschilt echter per gemeente.

Wilt u eens verder van gedachten wisselen over de financiering van uw woonwensen op latere leeftijd, neemt u dan contact op met ons kantoor voor een afspraak met een van onze deskundigen op dit gebied.

Facebook icon Like ons op Facebook