Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Schenkingsrecht wordt verruimd

Het kabinet stelt voor om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 weer te verruimen naar € 100.000,-. Het betreft hier een permanente verruiming, dus niet een tijdelijke actie zoals in 2013 en 2014.

Overgangsrecht
Er komt een overgangsrecht. Heeft u in 2015 of 2016 de maximale schenkingsvrijstelling benut van € 52.752,- dan geldt in 2017 of 2018 een aanvullende vrijstelling van maximaal
€ 47.248,-, zodat u de maximale schenkingsvrijstelling van € 100.000 kunt benutten.

Wie kan schenken en wie kan ontvangen
De nieuwe vrijstelling geldt niet alleen voor ouders die aan kinderen schenken. Ook grootouders, ooms, tantes en de buurman kunnen binnen deze vrijstelling schenken. Maar de ontvanger mag niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 40 jaar zijn.

Voordelen van verruiming
Het voordeel van de verruiming is, dat (groot-)ouders hun (klein-) kinderen financieel kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld de aankoop van een woning. Ook kan op deze wijze worden bespaard op latere successierechten.

Goed advies nodig
Zeker wanneer het om grotere bedragen gaat, adviseren wij om eerst een advies te vragen aan een notaris. Bijvoorbeeld wanneer er meerdere kinderen zijn en niet elk kind een gelijk bedrag geschonken krijgt. Of in het geval dat de schenker wil voorkomen, dat zijn schenking bij echtscheiding van het kind tussen de ex-partners verdeeld moet worden. Ons kantoor werkt samen met diverse deskundige notarissen op dit gebied. Wij brengen u graag met een van deze notarissen in contact.

Facebook icon Like ons op Facebook