Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Bent u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

Een veel besproken onderwerp bij veel consumenten is momenteel ‘wat zijn de kosten van een nieuwe hypotheek’ en ‘is de huidige rentestand in verhouding met uw hypotheek’. Dit zijn vragen waar wij het antwoord op hebben. Wellicht loopt uzelf rond met plannen om een huis te kopen of om uw huidige hypotheek over te sluiten, of kent u iemand uit uw omgeving die dat betreft? Bel ons gerust voor een afspraak zodat we dit verder met u kunnen doorspreken.
Consument die hypotheek afsluit, wordt beter beschermd

Op 14 juli 2016 is in Nederland wetgeving ingevoerd die vanaf die datum consumenten beter beschermt bij het afsluiten van een hypotheek. De wijzigingen betreffen onder meer de volgende onderwerpen:
• Alle geldverstrekkers moeten hun offerte op exact dezelfde wijze         vormgeven. Vergelijking van offertes van meerdere geldverstrekkers wordt hiermee gemakkelijker.
• Nadat de geldverstrekker een (definitieve) offerte heeft uitgebracht heeft de consument 14 dagen de tijd om te beslissen of hij deze offerte wel of niet accepteert. De geldverstrekker kan binnen deze periode de voorwaarden van de offerte niet ten nadele van de consument wijzigen.
• Nadat de hypotheek is afgesloten mag de consument onbeperkt extra aflossen. Geldverstrekkers mogen alleen nog de echte schade die ze lijden door vervroegde aflossing in rekening brengen. Zij mogen dus geen extra boete in rekening brengen.

Let op bedenktermijn
Bij de aankoop van een woning krijgt de consument te maken met verschillende bedenktermijnen. Deze kunnen verwarring geven. Onderstaand zetten we de verschillende bedenktermijnen op een rij.

3 – 5 dagen na ondertekening koopovereenkomst
Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper, volgens de wet, drie dagen bedenktijd. De wettelijke bedenktijd is een dwingend recht (er mag niet van afgeweken worden). De koper heeft het recht om binnen deze drie dagen van aankoop van de woning af te zien. De drie dagen bedenktijd gaan in, nadat een getekend exemplaar van de overeenkomst aan de koper is overhandigd (dus niet nadat de koper de koopovereenkomst heeft ondertekend). Daarvoor heeft koper, afhankelijk van de dag van ondertekening, minimaal drie en maximaal vijf dagen. Dit komt omdat er tenminste twee werkdagen in de bedenktijd moeten vallen en de bedenktijd ingaat op de dag na ondertekening door de koper

Financieringsvoorbehoud
Koper en verkoper kunnen in de koopovereenkomst bepalen, dat de koopovereenkomst zonder kosten ontbonden kan worden, indien de koper binnen een bepaalde termijn tegen marktconforme voorwaarden geen hypotheek kan krijgen. Als koper is het verstandig om zo een voorbehoud te maken. Nu er weer meer woningen worden verkocht, komt het steeds vaker voor, dat verkopers een dergelijk voorbehoud niet accepteren of slechts voor een hele korte periode. Om deze reden adviseren wij om, voordat u zich gaat oriënteren op een woning, contact met ons op te nemen, zodat we zo goed mogelijk kunnen schatten of en zo ja tot welk bedrag een hypotheek voor u haalbaar is.

Hypotheek
Zoals hierboven is beschreven, geldt er een bedenktermijn van veertien dagen vanaf het moment dat de consument van de geldverstrekker een definitieve offerte heeft ontvangen. Deze termijn van veertien dagen eindigt op het moment dat de consument de geldverstrekker laat weten, dat hij het aanbod van de geldverstrekker accepteert.

 

Facebook icon Like ons op Facebook