Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Hogere rente over spaargeld in het buitenland?

Banken betalen in Nederland op dit moment een zeer lage rente. In veel ander landen van Europa liggen de rentes fors hoger. Waar spaarders in Nederland maximaal 0,8 % rente op spaargeld ontvangen, betalen banken in veel andere landen van Europa tot 2,5 %. In reactie hierop is te zien, dat er onder spaarders een groeiende belangstelling is, om (een deel van) hun spaargeld bij een buitenlandse bank onder te brengen.

Nieuw type bemiddelaars
Verwacht wordt, dat op de Nederlandse markt op korte termijn een nieuw type bemiddelaar actief zal worden. Deze bemiddelaar legt het contact tussen de Nederlandse spaarder en de bank in het buitenland. De bemiddelaar ontvangt van deze buitenlandse banken een vergoeding over het saldo van het spaargeld dat hij op deze wijze onderbrengt.

Garantiestelsel
Mits in de jaarlijkse belastingaangifte correct wordt vermeld, dat iemand spaargeld bij een buitenlandse bank heeft ondergebracht is dit toegestaan. Spaarders bij een Nederlandse bank vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit garandeert de tegoeden van de spaarder tot maximaal € 100.000,- per bank, indien de Bank op enig moment niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien een Nederlandse spaarder geld bij een buitenlandse bank onderbrengt, is het verstandig te onderzoeken of de betreffende bank ook onder een garantiestelsel valt en wat deze garantie exact inhoudt. Bedacht moet worden, dat indien een dergelijke bank in de problemen raakt, de spaarder dan zelf moet gaan corresponderen met de instelling die de garantie heeft afgegeven.

Valuta-risico
Ook moet de spaarder alert zijn op de vraag of zijn spaargeld in euro’s wordt geadministreerd, dan wel in de lokale valuta van de betreffende bank. Niet alle lidstaten van de Europese Unie hebben de euro als betaaleenheid. Het betreft hier de landen Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Polen, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië. Indien het spaargeld in de lokale valuta van deze landen wordt geadministreerd, dan is er een groot valutarisico. Een risico dat waarschijnlijk niet opweegt tegen de hogere rentevergoeding die bij banken in deze landen wordt ontvangen.

Herinnering aan Icesave
In 2008 kwam de IJslandse bank Landsbanki in de problemen. Onder de naam Icesave was de bank op dat moment nog geen jaar actief in Nederland. In korte tijd waren 130.000 Nederlanders ingegaan op de hogere spaarrentes die deze bank bood in vergelijking met de Nederlandse banken. Uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid zich garant gesteld tot een bedrag van € 100.000 per spaarder. Of de politiek dit in een toekomstige situatie opnieuw zal doen, is zeer de vraag.

Ons advies is om zeer terughoudend te zijn bij aanbiedingen van partijen om spaargeld bij buitenlandse banken onder te brengen.

Facebook icon Like ons op Facebook