Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Het huwelijksvermogensrecht gaat veranderen

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Indien de wet ook in de Eerste Kamer wordt aangenomen, betekent dit een grote wijziging ten opzichte van de praktijk zoals die op dit moment bestaat.

Huidige situatie
Onder de huidige wetgeving is het uitgangspunt, dat bij het huwelijk de bezittingen en schulden die beide partners op dat moment bezitten worden samengevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het spaargeld, eventueel de waarde van een woning, de waarde van de onderneming van één van de partners, de waarde besloten in vermogensopbouwproducten, etc. Maar ook schulden, zoals de hypotheek of de studieschuld die één van de partners heeft, worden gemeenschappelijke schulden. Vindt nadien een scheiding plaats, dan hebben beide partners recht op de helft van de bezittingen, maar ook zijn zij beiden aansprakelijk voor de helft van alle schulden. Dit ongeacht hoelang het huwelijk heeft bestaan. Willen de partners dit voorkomen, dan zullen zij voorafgaand aan het huwelijk zogenaamde huwelijkse voorwaarden moeten opstellen. Uitgangspunt onder de huidige wetgeving is dus, dat door het huwelijk de vermogens van beide partners samenvloeien, tenzij beide partners via een notaris laten vastleggen dat dit niet de bedoeling is.

Nieuwe situatie
De nieuwe wet draait deze situatie volledig om. Bij aanname van de wet wordt het uitgangspunt:

  • Alleen dat wat beide echtgenoten tijdens het huwelijk aan vermogen hebben opgebouwd, valt binnen de gemeenschap van goederen. Dit wil zeggen dat men bij een scheiding ieder recht heeft op de helft hiervan.
  • Het vermogen dat beide partners voor het huwelijk hebben opgebouwd, blijft buiten de gemeenschap. Bij een scheiding blijft dus elk van de echtgenoten eigenaar van het vermogen, dat hij of zij had bij het aangaan van het huwelijk.
  • Ook tijdens het huwelijk ontvangen giften en erfenissen blijven buiten de gemeenschap en zijn privévermogen.

Willen partners toch dat er door het huwelijk volledige gemeenschap van vermogen gaat ontstaan, dan zullen zij dit bij de notaris moeten vastleggen.

Deze regeling blijkt tegemoet te komen aan wat de meerderheid van de bevolking tegenwoordig wenselijk vindt. Ook internationaal is dit de meest gebruikelijke, wettelijke regeling.

Alleen bij nieuwe huwelijken
De nieuwe regeling gaat, indien de Eerste Kamer deze wet aanneemt, alleen gelden voor huwelijken die na inwerkingtreding van de wet worden aangegaan. Voor hen die op dat moment al gehuwd zijn, geldt, dat zij de huidige gemeenschap van goederen alleen ongedaan kunnen maken door alsnog huwelijkse voorwaarden bij een notaris te laten opmaken.

Facebook icon Like ons op Facebook