Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Een goed testament kan veel erfbelasting schelen

Velen ervaren het als niet terecht dat nabestaanden over de waarde van een erfenis nog eens belasting moeten betalen. De wetgever komt aan dit gevoel (een beetje) tegemoet door te werken met vrijstellingen. Voor 2016 bedragen deze vrijstellingen:

Relatie met overledene. U bent: Bedrag vrijstelling 2016
Partner € 636.180
Kind of kleinkind € 20.148
Ouder € 47.715
Kind met handicap € 60.439
Andere erfgenaam € 2.122

Een kind dat van zijn overleden ouder € 200.000 erft, moet hierover € 29.724 aan erfbelasting betalen. Indien de waarde van de erfenis, bijvoorbeeld een pand, niet in contanten is, dan kan dit tot liquiditeitsproblemen leiden bij het kind. Door het tijdig sluiten van een levensverzekering op het leven van de ouder kan dit probleem worden voorkomen. Het kind moet deze verzekering zelf afsluiten op het leven van de ouder. De ouder kan het kind bijvoorbeeld jaarlijks een bedrag schenken, waarmee het kind de premie kan betalen.

Goed testament kan belastingdruk aanmerkelijk verlagen
Een goed testament kan de belastingdruk bij overlijden aanmerkelijk verlagen. Een voorbeeld waarin dit zinvol is, betreft de situatie waarin er kleinkinderen zijn. Indien de ouder en het kind relatief kort na elkaar overlijden, dan zal de fiscus de nalatenschap twee keer volledig belasten. Bij een verkeersongeval bijvoorbeeld kan het overlijden van ouder en kind wel dezelfde oorzaak hebben en in tijd dicht bij elkaar liggen. Indien de ouder als gevolg van het ongeval op een ander moment komt te overlijden dan het kind, dan zal de fiscus in dit geval ook hier tweemaal de erfenis belasten. Het overlijden van ouder en kind kan verschillende oorzaken hebben en in tijd ver uit elkaar liggen. Via een testament kunnen de gevolgen van deze dubbele belastingheffing worden beperkt. Deze optie staat bekend onder de ik-opa/oma- clausule in een testament.

Een goed testament kan de druk van de erfbelasting vaak in belangrijke mate verminderen. Heeft u al een testament, dan is het belangrijk dit periodiek, dat wil zeggen minimaal om de vijf jaar, te laten controleren of dit nog goed is. Door rechtspraak en wetgeving veranderen zaken regelmatig. Aanpassing van het testament moet bij de notaris gebeuren.

Facebook icon Like ons op Facebook