Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Dienstwijzer

Informatie over Dieden Financiële Diensten

Op deze pagina treft u de informatie aan over de dienstverlening van ons kantoor. Deze informatie is in overeenstemming met de eisen die de Wet financieel Toezicht aan ons stelt.  Deze wet moet vooral zorgen voor meer bescherming van consumenten. Met de invoering van deze wet komt er meer toezicht op de financiële sector en wordt er kwaliteitsverbetering nagestreefd.

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor: Dieden Financiële Diensten. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Wie zijn wij?

Dieden Financiële Diensten
Statenlaan 2
5121 HD Rijen
Tel: 0161-224082
Fax: 0161-227130
advies@dieden.nl
www.dieden.nl

Bereikbaarheid tijdens kantooruren:

Ons kantoor is open van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Eventueel kunt ook met ons een afspraak buiten kantoortijden maken.

Bereikbaarheid buiten kantooruren:

Ons kantoor is buiten kantooruren voor spoedeisende zaken als volgt bereikbaar:
Telefoon: 0161-224082

Registratie Financiële Markten (AFM )

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12020457. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)

Op ons kantoor is een adviseur als Erkend Hypotheekadviseur ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs. Een Erkend hypotheekadviseur wordt door de SEH pas erkend als kennis en ervaring zijn aangetoond. Kijk op www.erkendhypotheekadviseur voor info.

Aard van de dienstverlening

Na controle op ondermeer deskundigheid en integriteit hebben wij van de Autoriteit Financiële Markten de bevoegdheid ontvangen om te mogen bemiddelen en adviseren in de volgende financiële producten:
– Schadeverzekeringen
– Levensverzekeringen
– Betalen en Sparen
– Effecten/Beleggen (beleggingsfondsen)
– Hypothecair krediet

Klachten

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u ergens ontevreden over bent, vragen wij u om contact met ons op te nemen. Wij zullen dan ons uiterste best doen om alsnog aan uw wensen te voldoen. Mocht u echter menen dat wij onvoldoende aandacht besteden aan uw klacht, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 070-3338960

Op de site van het klachteninstituut www.kifid.nl vindt u meer informatie over de procedure voor het indienen van een klacht. Ook kunt u hier een formulier downloaden waarmee u uw klacht kunt indienen.

Financieel belang

Geen enkele verzekeringsmaatschappij, hypotheekverstrekker of bank heeft een belang in het aandelenkapitaal van ons kantoor.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig vrij in de keuze van producten van financiële instellingen die wij adviseren. Wij hebben dus geen contractuele verplichting om de producten van een specifieke verzekeraar, hypotheekverstrekker of bank te adviseren.

Selectie van financiële instellingen

Op basis van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de premie en de kwaliteit van de voorwaarden, selecteren wij uit het grote aanbod van financiële instellingen een aantal verzekering- maatschappijen, hypotheekverstrekkers en banken. De producten van de financiële instellingen die wij selecteren, nemen wij vervolgens mee in de adviezen die wij aan u geven.

Hoe zit het met onze kosten?

De kosten van onze dienstverlening voor schadeverzekeringen zijn onderdeel van de prijs van het product en zit verwerkt in de premie van een verzekering. De premie betaald u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Onze overige dienstverlening verrichten wij op basis van een verrichtingentarief of uurtarief. Over de hoogte van deze directe vergoeding informeren wij u altijd vooraf. Er worden dus nooit kosten in rekening gebracht zonder dat u vooraf akkoord bent gegaan.

Wat verwachten wij van u?

In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet volledig te vergoeden. Daarnaast is het van belang dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonische mededelingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, laat het ons dan weten, zodat wij het kunnen laten corrigeren.

Voor analyse en adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In verband hiermee verzoeken wij u ons relevante actualiteiten of wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verstrekte adviezen en/of op het pakket van financiële diensten door te geven.

Download dienstwijzer als PDF document.

Facebook icon Like ons op Facebook