Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Hoe zit het met de alimentatie bij het overlijden van de ex-partner?

Na een echtscheiding ontvangt de partner met het laagste inkomen vaak alimentatie. Maar wat nu als op een echtscheiding ook nog eens een overlijden volgt?

Van alimentatie is sprake indien na een echtscheiding een van de ex-partners blijft bijdragen in het levensonderhoud van de ex-partner (partneralimentatie) en/of dat van de kinderen (kinderalimentatie). In dit artikel gaan wij in op de situatie dat de partner die de alimentatie betaalt, voortijdig komt te overlijden.

Vaak bron van conflict
Bij een echtscheiding kan de partner met het hoogste inkomen verplicht worden gedurende een bepaalde periode een financiële bijdrage te leveren aan de partner met het laagste inkomen.

Tot 1971 speelde de vraag wie “schuld” had aan de echtscheiding een rol bij de vraag of en zo ja wie de verplichting kreeg alimentatie te betalen. Sinds dat jaar speelt de “schuldvraag” in de praktijk vrijwel geen rol meer bij het bepalen van de partneralimentatie.

Partneralimentatie langs twee wegen
De plicht tot het betalen van partneralimentatie kan op twee manieren ontstaan:

  1. De ex-partners kunnen samen afspraken maken over de termijn en de hoogte van de alimentatie en onder welke omstandigheden deze alimentatie eindigt of wordt gewijzigd.
  2. Is een gezamenlijke afspraak niet mogelijk dan kan de rechter de hoogte en de duur van de alimentatie vaststellen. De rechter houdt daarbij rekening met onder meer de behoefte van de partner die om alimentatie verzoekt en de draagkracht van de partner die de alimentatie moet betalen.

Heeft het huwelijk meer dan 5 jaar geduurd en is de echtscheiding uitgesproken na 1 juli 1994 dan geldt als hoofdregel dat de alimentatieplicht maximaal 12 jaar duurt. Zijn er geen kinderen en heeft het huwelijk minder dan vijf jaar geduurd dan moet (ook weer als hoofdregel) de alimentatie net zo lang worden betaald als het huwelijk heeft geduurd.

Overlijden
Door verschillende oorzaken kan toegewezen partneralimentatie eindigen. Een daarvan is het overlijden van degene die de partneralimentatie moet betalen.

Een dergelijk overlijden kan dus grote financiële gevolgen voor de ex partner hebben.

In onze adviespraktijk zien we dat er vaak heel veel energie wordt gestoken in het bepalen van een partneralimentatie, maar dat vervolgens niemand rekening houdt met het risico dat de partner die de alimentatie moet betalen door ziekte of ongeval komt te overlijden.

Overlijdensrisicoverzekering kost minder dan een Netflix-account
Het is mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten waarbij bij overlijden van de ex partner die alimantatie betaalde, een bedrag wordt uitgekeerd aan de partner die de alimentatie ontving.

Gekozen kan worden voor een eenmalige, grote uitkering, waarmee bijvoorbeeld de hypotheek van de eigen woning (gedeeltelijk) kan worden afgelost, zodat de woning voor de partner en eventuele kinderen beschikbaar blijft. Ook is het mogelijk om een levensverzekering af te sluiten waarbij over een lange reeks van jaren een maandelijkse uitkering wordt ontvangen.

De kosten van een overlijdensrisicoverzekering zijn over het algemeen erg laag. Voor de kosten van bijvoorbeeld een Netflix-account (minder dan €10, per maand) is het vaak al mogelijk om een aanzienlijk kapitaal te verzekeren.

Overweegt u een dergelijke verzekering, vraag ons dan advies. Het is bijvoorbeeld belangrijk om goed te kijken wie de premie voor de verzekering betaalt. Sluit de partner die de alimentatie moet betalen zelf deze overlijdensrisicoverzekering af en betaalt deze partner ook de premie dan zal een eventuele uitkering aan de partner die recht heeft op de alimentatie fiscaal belast worden. Dit is eenvoudig te voorkomen wanneer degene die de alimentatie ontvangt, zelf de levensverzekering afsluit op het leven van de partner die de alimentatie betaalt en ook zelf de premie hiervoor betaalt.

Wij helpen u graag met het bepalen van het juist te kiezen te verzekeren bedrag, de juiste vorm van uitkering en uiteraard met de fiscale “spelregels” .

Facebook icon Like ons op Facebook